Koordynator ds. BHP

Hamburg, Niemcy / PEŁNY ETAT

Opis

Koordynator ds. BHP odpowiada za przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. W tej roli będziesz podlegać bezpośrednio Naczelnemu Kierownikowi ds. BHP i oczekujemy, że będziesz przeprowadzać różnorodne i dogłębne analizy bieżących praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Główne obowiązki

Będziesz monitorować przebieg całego procesu budowy i czuwać nad tym, aby wszelkie protokoły bezpieczeństwa i higieny pracy były przestrzegane. Oprócz tego, będziesz analizować bieżące procesy operacyjne i szczegółowo badać wąskie gardła i potencjalne zagrożenia związane z poszczególnymi protokołami.

Kompetencje

Doświadczenie w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, preferowane co najmniej 5 lat.

Doskonałe umiejętności z zakresu komunikacji i zarządzania projektami.

Biegła znajomość branżowego oprogramowania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Umiejętność pracy w elastycznym i nastawionym na zmiany zespole.

Nasza oferta

W Stornoway będziesz mieć możliwość pracy z najnowszymi technologiami stosowanymi w branży.

Wszyscy nasi pracownicy są w pełni objęci naszym kompleksowym ubezpieczeniem zdrowotnym, w tym opieką stomatologiczną i opieką związaną z macierzyństwem.

Ponadto oferujemy 30 dni płatnego urlopu na rok oraz organizowane raz w roku firmowe weekendy integracyjne.

Dodatkowym atutem dla pracownika jest sprzęt ochronny oraz atrakcyjne biura w wielu lokalizacjach.

Aplikuj